آریا . جمعه 8 آبان 1394 08:58 ب.ظ نظرات ()
دکتر پلان
فهرست:

1- در آمد
2- تعاریف
3-تاریخ پست مدرنیسم
4-فلسفه پست مدرن
5- مدرن چیست؟
5-1- ویژگی های مدرن
6- جدول تمایز مدرنیسم و پست مدرنیسم
7- ویژگی های پست مدرنیسم
8- معماری‌ پست مدرن
9- معماران پست مدرن
10-معماری نیویورکی و معماری سفید
11-باغ در دوره پست مدرن

درآمد

 اصطلاح پست مدرن دردهه ی گذشته به برچسبی هر چه رایج تر برای چیزی درباره ی پایان قرن بیستم تبدیل شده است. این اصطلاح همچنین به یک جنبش فکری معاصر یا بهتر بگوئیم به خانواده ای نه چندان خوشبخت از جنبشهای فکری اشاره دارد اما، (همانطورکه اغلب پیش می آید خانواده های نا سازگار جالب ترین خانواده ها هستند) اعضای خانواده پست مدرن نه فقط نظرات متعارضی بیان می کنند بلکه به موضوعاتی علاقه مندند که به زحمت همپوشانی دارند؛ موضوعاتی نظیر هنر، وسایل ارتباط جمعی، تاریخ، اقتصاد، سیاست، اخلاق،کیهان شناسی، الهیات، روش شناسی، ادبیات، آموزش وغیره. بعضی ازمهمترین اعضای خانواده از قبول نام خانوادگی امتناع می کنند وبستگان دوری نیز هستند که اصلاَ خویشاوندیشان را انکار میکنند.
پست مدرنیسم پیكره پیچیده و در هم تنیده و متنوعی از اندیشه ها،آرا ونظریاتی است كه در اواخر دهه 1960 م . سربرآورد وبعدا اندیشه های‌  دیكانستراكشن و مكاتب فكری غرب از جمله فمینیسم و پسا ساختارگرایی و غیره جرء واژه پست مدرن فلسفی مطرح شدند.

تعاریف:

هابرمارس  معتقد است كه ، كاربرد ”پسا“ بیشتر تداوم جریانی‌ را ثابت     می كند، نه پایانش را ، همانطور كه مقصود جامعه شناسان از واژه پسا صنعتی را نشان می دهد ونه پایانش را.
چارلز جنكس پست مدرن را به مثابه دوعنوانگی‌ ، یعنی نخبه و عامه پسند و جفت شدن این متضاد ها :سازگار و شورشی و نیز كهنه و نو دانسته است. به قول او هنر پست مدرن متاثر از شبكه جهانی‌ است وحساسیت همراه با آن ، كنایه ای وجهانی وعلنی شدن است.
رابرت ونتوری : پست مدرنیسم این نیست كه كثرت گرایی را جایگزین وحدت سبك كند،بلكه به نفع اشكالی از وحدت استدلال می كند كه آن را ”كل غامض“ می نامد.
ایهاب حسن : پست مدرنیسم تلاشی است برای نوشتن آنچه نمی توان نوشت. دگرگونی در مدرنیسم را می توان پست مدرنیسم  نامید. ...

دکتر پلان
دکتر پلان

قیمت: 5600 تومان